Priser pr. 1/4-2023

Med henvisning

Uden henvisning

"danmark" tilskud

Fysioterapi

1. konsultation

299,29

493,06

133

Normal behandling

190,30

313,51

88

Kort behandling

125,88

209,02

59

TræningHoldtræning

126,88

209,02

59 (dog max 50%)

Opfølgende træningsterapi

63,44

104,52

30 (dog max 50 %)

KiropraktikForundersøgelse - mere end 3 år siden


646,11

212

Forundersøgelse - 1-3 år siden


518,03

177

Forundersøgelse under 1 år siden

391,05

142

Almindelig konsultation

338,18

106

Afgrænset opfølgende konsultation

210,11

70

Udvidet opfølgende konsultation

467,43

142

Massage

25 minutter 

300

45 minutter 

450

60 minutter

600

Den offentlige sygesikring


Klinikken råder over 2 ydernumre til fysioterapi og arbejder derfor under den offentlige sygesikring, hvilket vil sige, at du som patient får ca. 40 % af behandlingsudgiften dækket af den offentlige sygesikring, såfremt du har fået en henvisning fra din egen praktiserende læge.
Typisk vil din læge have anbefalet at du skal til en fysioterapeut med dit problem, hvorefter lægen vil lægge en henvisning op på "henvisningshotellet", som er en online tjeneste hvor alle fysioterapeuter, med ydernumre, kan hente henvisninger på borgere der er henvist til fysioterapi. Det betyder at du som patient har frit valg hvor du vil gå til fysioterapeut henne, Skagen, Brædstrup, Amager eller Rønne, det er dit valg.
Når du ringer og bestiller en tid hos os, vil vi altid bede om dit fulde cpr-nummer, da det er det vi bruger til at identificere og hente din henvisning fra "henvisningshotellet" med.
OBS: Det er dig, der er ansvarlig for at sikre, at der foreligger en gyldig henvisning, som gælder fra og med den dag du har fået en tid til behandling/undersøgelse. Foreligger henvisningen ikke korrekt, er vi nødsaget til at opkræve honorar for konsultationen svarende til prisen for konsultation uden tilskud fra den offentlige sygesikring.

Klinikken råder desuden også over et ydernummer til kiropraktik. Du har derfor også mulighed for at få tilskud fra den offentlige sygesikring, samt gøre brug af helbredstillæg. Du behøver IKKE en lægehenvisning til kiropraktik og kan derfor booke en tid til kiropraktik direkte hos os. 


Klinikken har aftale med sygesikringen "danmark", dvs. hvis du er medlem af sygesikringen "danmark", får du tilskud til din egenbetaling til fysioterapi eller kiropraktik hos os. Når du har betalt regningen hos os eller via din netbank, så vil vi automatisk overføre oplysningerne til "danmark". Du behøver derfor ikke sende regninger fra os til "danmark". 


Du vil altid være velkommen i klinikken, også selvom du ikke har en henvisning fra din egen læge.
BEMÆRK: sygeforsikring "danmark" kræver ikke at der foreligger en lægehenvisning til fysioterapi for at få tilskud fra "danmark".